Το InSTEAM στοχεύει στην προώθηση της ανοικτής σε όλους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) που θα διευκολύνει και θα αναπτύξει νέους πόρους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις για ηλεκτρονική μάθηση, που θα δίνουν σε όλους τους μαθητές την ίδια ευκαιρία να πετύχουν, μειώνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση και την εμπλοκή με ψηφιακές τεχνολογίες στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναδειχθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν τα εργαλεία και οι πόροι του οικοσυστήματος Go-Lab για ανοικτή σε όλους, εξατομικευμένη μάθηση και διδασκαλία STEAM.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος InSTEAM θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα:

  1. 25 ηλεκτρονικά μαθήματα STEAM με επίκεντρο την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανοικτά σε όλους, τα οποία ακολουθούν το πρότυπο της διερευνητικής μάθησης
  2. Οδηγίες εφαρμογής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης STEAM ανοικτής σε όλους

Τα πιο πάνω πνευματικά προϊόντα θα κοινοποιηθούν μέσω των Ημερίδων (Βιωματικά εργαστήρια) που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του προγράμματος.