This image has an empty alt attribute; its file name is products-1024x161.png

InSTEAMen helburua da ingurumenari buruzko STEAM (zientzia, teknologia, ingeniaritza, arteak eta matematika) hezkuntza inklusiboa sustatzea, ikaskuntza digitalean baliabide eta ikuspegi pedagogiko berriak garatu eta errazteko, ikasle guztiek arrakastarako aukera berberak edukitzeko eta, horrela, teknologia digitalen eskuragarritasunean eta erabileran dauden desberdintasunak murrizteko hezkuntza formalean eta ez-formalean. Proiektuak argi erakutsiko du Go-Lab ekosistemaren tresnak eta baliabideak nola aplika daitezkeen STEAM irakaskuntza eta ikaskuntza inklusibo eta pertsonalizatua lortzeko

Hainbat produktu eskainiko ditugu ekoizpen intelektualaren esparruan:

  1. Ikerketan oinarritutako ikaskuntzarako 25 gune edo egoera, STEAM ikaskuntza inklusiborako.
  2. Eskuliburu laburra, STEAM diziplinarteko hezkuntza inklusiboa egiteko.
  3. STEAM hezkuntza inklusiborako jarraibideak.

Ateratzen den ekoizpen intelektuala partzuergoko kideek antolatutako ekitaldi biderkatzaileen (Tailerrak) bidez partekatuko da.